Kış Ligi Yönetmeliği

TÜRK OKÇULUĞU FEDERASYONU (TÜRKOF)
Kış Ligi Yönetmeliği

Amaç
1- Geleneksel okçuluk çalışmalarını kış aylarında canlı tutmak; geleneksel okçuluğa gönül veren sporcuların tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamaktır.

Kapsam
2- Bu Yönetmelik Türk Okçuluğu Federasyonu ve bünyesinde yürütülecek Geleneksel Okçuluk Kış Ligi’nde uygulanacak kuralları kapsar.

Dayanak
3- Bu Yönetmelik Türk Okçuluğu Federasyonu’nun 15 Aralık 2012 günü yapılan istişare toplantısında alınan kararlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
4- Bu Yönetmelikte geçen:
a) Federasyon: Türk Okçuluğu Federasyonunu,
b) Koordinatör: Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneğini,
c) İl hakemi: İllerdeki lig yarışmalarını uygulamak ve düzenlemek üzere görevlendirilen hakemi,
d) Lig : Geleneksel Okçuluk Kış Ligi’ni,
ifade eder.

Başlama ve Bitiş Tarihleri
5- Geleneksel Okçuluk Kış Ligi her yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Nisan’da sona erer. (2013 yılı için 19 Ocak 2013 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2013 tarihinde sona ermek üzere pilot bir uygulama yapılacaktır.) Yarışmalar ayda bir defa yapılır.

Yarışma Kategorileri
6- Lige katılacak sporcular aşağıdaki kategorilerde yarışırlar:
a) Gençler 16 yaş altı,
b) Yetişkin bayanlar 16 yaş üzeri,
c) Yetişkin erkekler 16 yaş üzeri.

Yarışmaların Yeri ve Zamanı
7- Yarışmalar her ayın son haftasında ve bir haftalık zaman dilimi içerisinde İl hakemlerinin belirleyeceği yer (açık alan veya kapalı salon) ve zamanda yapılır.

Atış Mesafeleri
8- Yarışmalar aşağıda yer alan mesafelerde yapılır.
a) Gençler 15 m,
b) Yetişkinler 20 m.

Atış Sayıları
9- Yarışmacılar bir defada  altı ok olmak üzere üç seri halinde, toplam on sekiz atış yaparlar.

Hedef ve Puanlama
10- Yarışmalarda hedef olarak 90 x 110  cm’lik Osmanlı putası kullanılır. Puta yüzleri aynı standartta olacak şekilde koordinatör tarafından bastırılıp il hakemlerine gönderilir.  Puta yerden 60 cm yükseğe gelecek şekilde  yerleştirilir. Puanlama  üst yuvarlak 10 puan, alt yuvarlak 6 puan ve diğer bölgeler 1’den 8’e kadar değişen puanlar üzerinden yapılır. Hedefe saplanıp kalmayan atışlar puan olarak değerlendirilmez.

[Hedef Yüzü]

Kullanılacak Ok ve Yay
11- Yarışmalarda geleneksel tarzda  (organik veya modern malzeme) yapılmış yay ve ahşap ok kullanılır.  Diğer yay ve oklara izin verilmez. Ahşap oklarda sentetik tüy ve plastik gez bulunabilir. Bir yarışmacı yarışmada tüm atışlarını aynı yayla yapar.

İl Hakemlerinin Atanması
12- İl hakemleri Federasyon başkanınca atanır. Dört yetişkin ve daha fazla sayıda yarışmacının bulunduğu illere İl Hakemi atanır. Daha az sayıda yarışmacının bulunduğu illerdeki yarışmacılar kendilerine en yakın/uygun ildeki yarışmalara katılırlar. İl hakemleri listesi ve iletişim bilgileri koordinatör tarafından yarışmacılara duyurulur.

Yarışmalara Başvuru
13- Lige katılmak için başvurular Federasyon’a dahil dernek, kulüp ve grupların bulunduğu illerde dernek/kulüp/grup başkanları vasıtasıyla, kimlik ve iletişim bilgilerinin yer aldığı Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yapılır.  Dernek/kulüp/grup bulunmayan illerden katılmak isteyen yarışmacılar   internet üzerinden, kimlik ve iletişim bilgilerinin yer aldığı Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yaparlar.

Başvuruların Kabulü ve Yarışmacıların Duyurulması
14- Başvurular  dernek/kulüp/grup başkanlarınca  değerlendirilerek lige katılması uygun bulunan yarışmacıların listesi koordinatöre bildirilir.  Diğer illerden yapılacak başvuruların değerlendirmesi koordinatör tarafından yapılır.  Başvuruları uygun bulunan yarışmacıların listesi koordinatör tarafından internet ve elektronik posta yoluyla duyurulur.

Yarışmaların Yapılması
15- Yarışmalar düz bir alanda ve saha güvenliği tam olarak alındıktan sonra yapılır. Yarışmaların yapılacağı yer ve saat il hakemleri tarafından o ildeki yarışmacılara duyurulur.  Yarışma öncesi antrenman ve alıştırma atışları için en az bir saat zaman ayrılır.

Atışlar gençler ve yetişkinler sıralamasıyla yapılır. Atışlar katılımcı sayısına göre gör tek tek veya toplu olarak yapılabilir. Atışların toplu yapılması halinde her yarışmacı üzerinde kendi ismi veya ayırıcı işareti bulunan oklarla atış yapar. Atışlar tamamlandıktan sonra, tüm yarışmacılar hedefe bir metre mesafede dururlar ve elde edilen puanlar il hakemince tespit edilerek Atış ve Puan Formu’na kaydedilir. Form tüm yarışmacılar tarafından imzalanır.
Atışlar tamamlandıktan sonra puanlar toplanarak yarışmacılara bildirilir ve İl Puan Formu’na kaydedilir.

Puanların Bildirilmesi
16- Yarışmalar tamamlandıktan sonra İl Puan Formu’na kaydedilen puanlar İl hakemi tarafından internet ortamında ilgili programa işlenir. Tüm illerin puanları kaydedildikten sonra, tüm kategoriler için ayrı ayrı puan sıralaması yapılır ve her kategorideki sıralamanın yarısı açıklanır.  Sıralama listesinde yer alamayan yarışmacılar kendilerine verilecek şifre ile giriş yaparak veya e-posta yoluyla kendi durumunu ve sıralamadaki yerini öğrenebilir.

Ligin Tamamlanması ve Şampiyonların Açıklanması
17- Nisan ayının son haftasında yapılan atışlarla lig sona erer. Son yarışmada alınan puanların eklenmesiyle her kategorinin şampiyonu belirlenerek ilan edilir. Puanların eşitliği halinde kura çekilir. Lig şampiyonlarına ve sıralamada ilk beş yarışmacıya Federasyon tarafından madalya verilir. Diğer yarışmacılara Katılım Sertifikası ve Teşekkür Belgesi gönderilir.

Yarışmacılardan Talep Edilecek Ücret
18- Yarışmalara katılım ücretsizdir. Ancak, yarışma alanı için (kira, hedef yaptırılması vb) zorunlu harcamalar yapılmışsa il hakemi bu masrafları yarışmacılardan talep edebilir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
19- Yönetmelikte hüküm bulunmayan konular ve ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Federasyon başkanınca karara bağlanır.

Yürürlük ve Yürütme
20- Bu Yönetmelik 03.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülür.